Dit zijn de verschillende vormen van dementie

Dementie is niet zomaar een ziekte. Er zijn namelijk meer dan vijftig verschillende vormen, plus diverse mengvormen. Bij elke vorm en mengvorm worden de hersenen aangetast en gaat de geestelijke gezondheid achteruit. Sommige symptomen overlappen, maar de oorzaken verschillen per vorm en per persoon. In deze blog gaan we in op de meest voorkomende vormen van dementie.

Dementie in het kort

Bij alle dementie vormen verdwijnen de verbindingen tussen de hersencellen, met als gevolg een geleidelijke achteruitgang van het geestelijk functioneren. Dementie is een chronische hersenaandoening, want het verbreken van de verbindingen is onherstelbaar. Er is sprake van dementie wanneer de symptomen steeds erger worden en niet door een ander ziektebeeld te verklaren zijn.

Alzheimer

Wist je dat bijna 70% van de mensen met dementie de ziekte van Alzheimer heeft? Bij deze ziekte hopen bepaalde eiwitten zich op tussen de hersencellen. Deze ophoping verbreekt de verbinding tussen hersencellen. Gevolgen hiervan zijn problemen met taal, verandering in het karakter en moeite met alledaagse handelingen.

Symptomen van Alzheimer

Bij Alzheimer beginnen de problemen vaak onschuldig. In het begin wordt het kortetermijngeheugen aangetast. Dit komt doordat de ziekte meestal begint in de hippocampus, het hersengedeelte dat nieuwe informatie opslaat. Andere veelvoorkomende symptomen zijn:

 • oriëntatieproblemen in tijd, plaats en persoon;
 • karakterveranderingen zoals achterdocht;
 • stemmingswisselingen; en
 • onrust.

Parkinson

De oorzaak van de ziekte van Parkinson is de afsterving van hersencellen. Hierdoor verslechteren de verbindingen en wordt het doorgeven van signalen beperkt. De afsterving vindt plaats bij de hersencellen die verantwoordelijk zijn voor de aanmaak van dopamine. Dit stofje dient voor het aansturen van bewegingen. Mensen met de ziekte van Parkinson hebben een verhoogde kans om ook dementie te krijgen. Van elke 3 patiënten met Parkinson ontwikkelt er zeker één dementie.

Symptomen van Parkinson-dementie

De meest voorkomende symptomen voor Parkinson-dementie zijn vertraging in denken en spreken en geheugenproblemen. Andere symptomen zijn onder andere:

 • trillende handen;
 • trager bewegen;
 • moeite met balans en coördinatie; en
 • moeite met het geheugen, vooral met herinneringen.

Lewy Body dementie

Bij Lewy Body dementie hopen bepaalde eiwitten zich op in de hersenen. Dezelfde ophopingen worden ook vaak bij mensen met Parkinson gevonden. Daarom heeft iemand met Lewy Body dementie vaak symptomen die ook bij de ziekte van Parkinson passen, zoals trillende handen en moeite met het vinden van balans.

We spreken van Parkinson dementie wanneer iemand eerst de diagnose Parkinson krijgt en minimaal een jaar later de diagnose dementie. Krijgt iemand de diagnose dementie voor Parkinson of binnen een jaar na de diagnose Parkinson? Dan spreken we over de hierboven genoemde vorm van dementie: Lewy Body dementie.

Symptomen van Lewy body dementie

De eerste problemen die zich voordoen zijn aandacht- en concentratiestoornissen. Andere symptomen van deze vorm van dementie zijn onder meer:

 • visuele hallucinaties;
 • spierstijfheid;
 • periodes van verwardheid; en
 • schommelingen in de geestelijke achteruitgang.

Vasculaire dementie

Vasculaire dementie wordt veroorzaakt door problemen met de bloedtoevoer naar de hersenen. De hersenen hebben zuurstof en voedingsstoffen nodig om te functioneren. Door een gebrekkige bloedtoevoer kunnen hersencellen afsterven.

Symptomen van vasculaire dementie

De symptomen van vasculaire dementie hangen af van het hersengebied dat aangetast is. Als iemand een beroerte of reeks beroertes krijgt (TIA’s), kan de achteruitgang snel gaan. Wanneer er langere tijd geen beroertes plaatsvinden, kan de persoon stabiel blijven. Geheugenverlies doet zich niet altijd in het eerste stadium voor, waardoor mensen met vasculaire dementie heel goed beseffen wat hen overkomt. Dat kan tot somberheid en depressie leiden.

Afhankelijk van het beschadigde hersendeel zijn enkele symptomen:

 • moeite met spreken en begrijpen van taal;
 • problemen met het uitvoeren van dagelijkse handelingen;
 • achteruitgaande motoriek; en
 • lager tempo van denken en handelen.

Frontotemporale dementie

Deze vorm van dementie komt vaak op jongere leeftijd voor. De hersengebieden die bij frontotemporale dementie worden aangetast zijn belangrijk voor het reguleren van gedrag. Waar je frontotemporale dementie onder andere aan kan herkennen is de verandering in het gedrag en problemen met taalvaardigheid.

Symptomen frontotemporale dementie

Ook bij frontotemporale dementie zijn de symptomen afhankelijk van de hersengebieden die zijn aangetast. Een van de eerste verschijnselen die zich meestal voordoet is ontremming, wat zich op verschillende manieren kan uiten: ernstig dwangmatig gedrag, verlies van initiatief, onrust en rusteloosheid. Andere problemen die zich kunnen voordoen zijn:

 • zelfverwaarlozing;
 • verlies van de woordenschat; en
 • slikproblemen.

Dementiezorg bij Martha Flora

Wanneer een familielid of een naaste lijdt aan dementie, kan Martha Flora helpen om de zorg te verlichten. Martha Flora is een particulier initiatief in dementiezorg. Gebouwd op persoonlijke ervaringen van grondlegger Marco Ouwehand en gebaseerd op wetenschappelijke onderzoek. Het resultaat: een uniek zorgconcept voor mensen met Alzheimer of een andere vorm van dementie.

Lees meer over de particuliere ouderenzorg van Martha Flora of neem contact met ons op via de website. Wij staan je graag te woord en zoeken met jou naar een passende oplossing voor jouw zorgvraag.

Gerelateerd